Situació d’Albons

situacio
El poble d’Albons ocupa la part més elevada d’un turó que sobresurt enmig de la plana formada per les deposicions dels antics cursos del Ter. El nucli més antic s’ha anat escampant pels voltants del puig, ocupant cada vegada més les zones baixes del pla situat sobretot a la banda sud. Bona part del vessant nord del turó encara no s’ha edificat, de manera que en lloc d’adoptar una forma més o menys circular com sol ser habitual en poblacions aixecades damunt un punt elevat, el poble ha crescut ocupant zones més humides cap a migdía, per causes que són difícils d’explicar.

A ponent, algunes cases més modernes s’han anat construïnt seguint la carretera de la Creu, l’antic camí d’accés al poble des de la carretera de Figueres a la Bisbal, hereu del vell camí de Girona, pavimentat i convertit en carretera a començament del s. XX. A la cruïlla d’ambdúes vies, senyalada per una gran creu de camins, s’alçen algunes masies construïdes en èpoques diferrents, però totes elles del s. XX.

Encara que el principal accés a la població es faci per la carretera de la Creu, quan arriba al nucli urbà aquesta es divideix en dues branques que van cap a l’est i al sud pel mig del pla. A l’est, enllaça Albons amb l’Escala per la zona del Mas Vilanera i del Camp dels Pilans. Pel sud, mena fins Bellcaire d’Empordà i més enllà cap a Ullà i Torroella de Montgrí.

Tot un seguit de camins de terra ofereixen comunicacions alternatives. Encara que es tracta de vies rurals per accés als camps de concreu, sens dubte són les més còmodes i atractives per a les passejades, excursions a peu i en bicicleta i per al lleure en general. Un dels principals camins porta directament a Viladamat, a poc més de 2 km. cap al nord. Un altre, el camí dels horts del Sant Crist, permet endinsar-se cap al pla en direccció est. Un tercer camí, cap al sud, ens acosta al nucli de Tor. A l’oest, tot un regitzell de camins permeten accedir a diferents indrets de la muntanya: cap a la zona del camí de Tor, a Sant Grau i Garrigoles, a Sant Feliu de la Garriga i Palau Borrell, etc.