Nota Departament de Salut

RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.