NOTA INFORMATIVA

La Diputació de Girona participa en la inversió econòmica d’aquest Ajuntament per Camins, a través de Subvenció.