NOTA INFORMATIVA

La Diputació de Girona participa en aportació econòmica d’aquest Ajuntament, per despeses corrents, a través de Subvenció.