NOTA INFORMATIVA

La Diputació de Girona participa en la inversió econòmica d’aquest Ajuntament per a la implantació i millora de serveis executats del carrer Major, a través de Subvenció.