Edictes del BOP

Exercici: 2022 Bop: 15-0 Edicte: 363 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació inicial del pressupost únic per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 245-0 Edicte: 10689 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació definitiva del Pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 234-0 Edicte: 10120 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua per a l'exercici 2022 i següents
Exercici: 2021 Bop: 229-0 Edicte: 9860 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació definitiva de l'adaptació del Projecte d'urbanització del SUD-2
Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9487 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Informació pública del pressupost municipal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 213-0 Edicte: 9097 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Informació pública del pla d'actuació específica per a la instal·lació de plaques solars en sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 206-0 Edicte: 8801 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2021 Bop: 174-0 Edicte: 7765 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6406 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Informació pública de les operacions de delimitació dels termes municipals de Serra de Daró amb Verges i, seguidament Serra de Daró amb Ultramort
Exercici: 2021 Bop: 130-0 Edicte: 5884 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial de l'adaptació del Projecte d'urbanització del Sud-2