Edictes del BOP

Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4483 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial de l'expedient de transferència de crèdit núm. 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 57-0 Edicte: 2058 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1924 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici del 2020
Exercici: 2020 Bop: 13-0 Edicte: 220 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació modificació periodicitat plens, creació Consell Govern municipal i retribucions
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10413 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla per a 2019
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 9043 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT Edicte d'informació pública d'un expedient de suplement de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8731 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT Edicte d'informació pública d'aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8559 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT Edicte sobre el cartipàs municipal
Exercici: 2019 Bop: 179-0 Edicte: 7205 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT Anunci d'aprovació del Pla econòmic financer del període 2018-2019
Exercici: 2019 Bop: 172-0 Edicte: 6973 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual d'un pla especial urbanístic