Promocions variables

8 novembre 2021
La Diputació de Girona participa en aportació econòmica d'aquest Ajuntament per obres d'inversió a la xarxa d'aigua a través de Subvenc
8 setembre 2021
La Diputació de Girona participa en aportació econòmica d'aquest Ajuntament per despeses en Noves Tecnologies a través de Subvenció
7 setembre 2021
La Diputació de Girona participa en aportació econòmica d'aquest Ajuntament per despeses corrents, a través de Subvenció