Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 123-0 Edicte: 5777 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació definitiva de l'expedient de suplement i habilitació de crèdit núm. 1/2022 al pressupost de l'exercici de 2022
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4356 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4342 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4313 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de la taxa de cementiri municipal
Exercici: 2022 Bop: 72-0 Edicte: 2861 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 66-0 Edicte: 2516 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 42-0 Edicte: 1573 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació definitiva del pressupost únic per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 27-0 Edicte: 760 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana 2022
Exercici: 2022 Bop: 15-0 Edicte: 363 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació inicial del pressupost únic per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 245-0 Edicte: 10689 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació definitiva del Pressupost per a l'exercici 2022