Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 165-0 Edicte: 6106 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Acord d'aprovació de la suspensió de llicències per estudiar la modificació de les Normes subsidiàries de planejament
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 6032 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 156-0 Edicte: 5812 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial del text refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries, sector UA4
Exercici: 2020 Bop: 146-0 Edicte: 5220 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació definitiva del pressupost, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 132-0 Edicte: 4583 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Exposició pública del Compte general del pressupost de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4483 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial de l'expedient de transferència de crèdit núm. 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 57-0 Edicte: 2058 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1924 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici del 2020
Exercici: 2020 Bop: 13-0 Edicte: 220 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació modificació periodicitat plens, creació Consell Govern municipal i retribucions
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10413 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla per a 2019