Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 216-0 Edicte: 9786 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2022 Bop: 190-0 Edicte: 8711 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 155-0 Edicte: 7326 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació del conveni encàrrec de gestió de l'Ajuntament d'Ultramort al Consell Comarcal per a la prestació de serveis d'assistència i assessorament en arquitectura i urbanisme
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6982 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6980 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació inicial de l'expedient modificació de credit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 128-0 Edicte: 5974 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 128-0 Edicte: 5931 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de la taxa del Cementiri municipal per a l'exercici 2022 i següents
Exercici: 2022 Bop: 123-0 Edicte: 5777 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació definitiva de l'expedient de suplement i habilitació de crèdit núm. 1/2022 al pressupost de l'exercici de 2022
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4356 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4342 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal