Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 43-0 Edicte: 1467 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Exposició pública del Projecte de reparcel·lació per compensació bàsica, amb propietari únic de l'UA3, d'Ultramort
Exercici: 2023 Bop: 11-0 Edicte: 133 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 4-0 Edicte: 54 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació inicial del pressupost únic per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 242-0 Edicte: 11105 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits X2022000143
Exercici: 2022 Bop: 242-0 Edicte: 11085 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 234-0 Edicte: 10629 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Bases i convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs d'una plaça d'administratiu/va de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Ultramort per a l'any 2022, grup de classificació C1, en execució de l'any 2022, pel torn d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 233-0 Edicte: 10653 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial del Pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 216-0 Edicte: 9786 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2022 Bop: 190-0 Edicte: 8711 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 155-0 Edicte: 7326 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació del conveni encàrrec de gestió de l'Ajuntament d'Ultramort al Consell Comarcal per a la prestació de serveis d'assistència i assessorament en arquitectura i urbanisme