Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 174-0 Edicte: 7765 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6406 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Informació pública de les operacions de delimitació dels termes municipals de Serra de Daró amb Verges i, seguidament Serra de Daró amb Ultramort
Exercici: 2021 Bop: 130-0 Edicte: 5884 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial de l'adaptació del Projecte d'urbanització del Sud-2
Exercici: 2021 Bop: 101-0 Edicte: 4378 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 2907 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial de la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament d'Ultramort, per ajustar les alineacions del sòl urbà
Exercici: 2021 Bop: 16-0 Edicte: 298 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9573 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 165-0 Edicte: 6106 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Acord d'aprovació de la suspensió de llicències per estudiar la modificació de les Normes subsidiàries de planejament
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 6032 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 156-0 Edicte: 5812 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial del text refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries, sector UA4