21 juny 2022
La Diputació de Girona participa en aportació econòmica d'aquest Ajuntament per obres d'inversió per al reforç del ferm d'un tram del c
8 novembre 2021
La Diputació de Girona participa en aportació econòmica d'aquest Ajuntament per obres d'inversió a la xarxa d'aigua a través de Subvenc