+
19 octubre 2020
La DIPUTACIÓ DE GIRONA participa en aportació econòmica d'aquest Ajuntament, per despeses en Cooperació Cultural, a través de Subvenci
19 octubre 2020
La DIPUTACIÓ DE GIRONA participa en aportació econòmica d'aquest Ajuntament, per despeses en Noves Tecnologies, a través de Subvenció
5 octubre 2020
La DIPUTACIÓ DE GIRONA participa en la inversió econòmica d’aquest Ajuntament per a les obres de formació de vorera i refer el ferm
19 octubre 2020
La DIPUTACIÓ DE GIRONA participa en aportació econòmica d'aquest Ajuntament, per a despeses en Actuacions en Camins, a través de Subvenc
22 setembre 2020
La DIPUTACIÓ DE GIRONA participa en la inversió econòmica d’aquest Ajuntament per Despeses Corrents, a través de Subvenció