8 setembre 2021
La Diputació de Girona participa en aportació econòmica d'aquest Ajuntament per despeses en Noves Tecnologies a través de Subvenció
7 setembre 2021
La DIPUTACIÓ DE GIRONA participa en aportació econòmica d'aquest Ajuntament per a Actuacions en camins, a través de Subvenció
7 setembre 2021
La Diputació de Girona participa en aportació econòmica d'aquest Ajuntament per despeses corrents, a través de Subvenció
25 maig 2021
Podeu veure/descarregar tota la informació de l'anunci informatiu
17 març 2021
la Diputació de Girona participa en aportació econòmica d'aquest Ajuntament, per a la instal·lació d'enllumenat i plantació d'arbres.