+
19 octubre 2020
La DIPUTACIÓ DE GIRONA participa en aportació econòmica d'aquest Ajuntament, per a despeses en Actuacions en Camins, a través de Subvenc
19 octubre 2020
La DIPUTACIÓ DE GIRONA participa en aportació econòmica d'aquest Ajuntament, per despeses en Noves Tecnologies, a través de Subvenció
5 octubre 2020
La DIPUTACIÓ DE GIRONA participa en la inversió econòmica d’aquest Ajuntament per a les obres de formació de vorera i refer el ferm