8 novembre 2022
La Diputació de Girona participa en aportació econòmica d'aquest Ajuntament per a inversions en un tram del carrer Figueres, a través de
17 octubre 2022
La Diputació de Girona participa en aportació econòmica d'aquest Ajuntament per actuacions en camins municipals, a través del Fons de Co